História nie je tvorená len významnými politickými či spoločenskými udalosťami, ale svoje oprávnené miesto v nej má aj umenie. Premeny hudobného umenia a osudy jeho tvorcov sa stali námetom knižnej série vydavateľstva Ikar Dejiny hudby. Štvrtý diel autorky Ingeborg Šiškovej sa venuje obdobiu klasicizmu, osvetľuje jeho rôzne vývojové etapy a  analyzuje podmienky a príčiny jeho vzniku i vrcholných fáz. Teoretické pozadie ilustruje konkrétnymi hudobnými príkladmi a objasňuje aj prínos jednotlivých skladateľov k celkovému obrazu tohto slohu. K publikácii je priložené CD s dvanástimi ukážkami klasicistických skladieb. Séria Ikaru obsahuje sedem publikácií, ešte pred klasicizmom sa venuje európskemu stredoveku, renesancii a baroku a po ňom tematizuje hudbu 19. a v dvoch dieloch aj hudbu 20. storočia. Zatiaľ čo vážna hudba sa v jednotlivých dejinných epochách vyvíjala rôznorodými, často aj protichodnými smermi, ľudové piesne sprevádzajú človeka od nepamäti a predstavujú konštantnú a veľmi dôležitú hodnotu. Aj preto Vydavateľstvo Matice slovenskej prináša svojim čitateľom Veľký spevník najznámejších ľudových piesní, obsahujúci 175 textov najpopulárnejších slovenských ľudových a zľudovených piesní v dvojhlasnej úprave s akordovými značkami. Anička, dušička, kde si bola, Išiel Macek do Malacek či Tota Heľpa sú neodmysliteľnou súčasťou našej národnej tradície. A aby tradícia úspešne pokračovala aj naďalej, treba si ju neustále pripomínať. Ak si najbližšie nebudete vedieť spomenúť na slová niektorej piesne alebo budete hľadať nápad na ďalšiu pesničku, nájdete ich v tejto knihe.