Autorské čítanie zo staronovej knihy Ivana Štrpku Rukojemník (KK Bagala, edícia Literárne soirée) spojené s  autogramiádou si mohli hostia KC Dunaj vypočuť 15.  novembra. Po prvýkrát táto spletitá prozaická kniha vyšla u  rovnakého vydavateľa v roku 1999 (v edícii s príznačným názvom Hlavolamy), reedíciu však autor obohatil aj o hľadanú „stratenú kapitolu“. Tá sa, ako píše, v príprave prvého vydania nevysvetliteľne stratila a po rokoch sa rovnako nevysvetliteľne a  náhodne znovuobjavila, aby doplnila, nie zavŕšila, tri predchádzajúce kapitoly.

V  rozhovore s  Bagalom neskôr Ivan Štrpka priblížil niekoľko okolností vzniku knihy,  hoci neveľmi rád pridal i  zopár osobnejších zážitkov s  Dežom Ursinym. Napokon postava s rovnakým krstným menom sa v celej próze prelína a jej je kniha i venovaná. O hudobný sprievod sa postaral Jakub Ursiny, ktorý prespieval pesničky po svojom otcovi.