Kníhkupectvo Bystrický

Kátovská 49, 908 51 Holíč

tel.:034/6683 524

Slovenské:

1. T. Lucká: Alkoholičky -- Ikar

2. M. Solčanská: Počkám tu na teba – Ikar

3. I. Bukovský: teraz to zíde AKV

Zahraničné:

1. J. Fieldingová: Sieť - Ikar

2. S. Meyerová: Nov - Tatran

3. Ch. Paolini: Brisingr - Fragment

Smižanská Anna, Kníhkupectvo SB

Šafárikovo námestie, 052 01 Spišská Nová Ves

Tel.: 053/442 2151

Slovenské:

1. A. Mach: Z ďalekých ciest –Matica slovenská

2. J. Bodnárová: Takmer neviditeľná: Aspekt

3. N. Krausová: Svet v ktorom žijeme – VSSS

Zahraničné:

1. F. Kafka: Listy Milene – Kalligram

2. S. Vitale: Puškinův knoflík– Euroslavica

3. F. Roth: Umírajíci zvíře – Mladá fronta

Kníhkupectvo Slovenský spisovateľ

Laurinská 2, 813 67 Bratislava

tel.: 02/54433760

Slovenské:

1. 1. M. Rúfus: Ako stopy v snehu – Slovenský spisovateľ

2. A. Mach: Z ďalekých ciest – Matica slovenská

3. K. Gillerová: Záhada zadnej izby – Slovenský spisovateľ Zahraničné:

1. T. McKinley: Zem za morom – Slovenský spisovateľ

2. S. Meyerová: Nov – Tatran

3. J. Fieldingová: Sieť - Ikar