Najpredávanejšie knihy na Bibliotéke 2008

 

Perfekt, Karpatská 7, 811 05  Bratislava
Tel.: 02/5249 9783-84,
e-mail: knihy@perfekt.sk, www.perfekt.sk

1. V. Tomčík: S vareškou dvoma tisícročiami

2. M. Lacko: Slovenská republika 1939 – 1945

3. Veľká kniha hlavolamov

Knižné centrum, Predmestská 51, 010 01 Žilina

TEL.:041/7232 610

1. J. Vrabec: Koník Zlatko

2. D. Dugas: 500 najlepších receptov ľudovej medicíny

3. Najlepšia slovenská kuchyňa

 

Albert Marenčin Vydavateľstvo PT, Jelenia 6, 811 05 Bratislava  

tel.02/2072 3752, e-mail: marencin@marencin.sk, www.marencin.sk

1. J. Šebo: Zlaté 60. roky

2. G. Murín: Mafia v Bratislave

3. J. Čomaj: Petržalka-Engerau-Ligetfalu

 

Aspekt, záujmové združenie žien, Mýtna 38, 811 07 Bratislava

TEL. 02/ 5249 1639, amdministrativa@aspekt.sk, www.aspekt.sk

1. J. Juráňová: Orodovnice

2. Kalendárka

3. E. Jelinek: Milenky

VEDA, vydavateľstvo SAV, Dúbravská cesta 9, 842 34 Bratislava

tel.: 02/5477 4253, e-mail: veda@savba.sk, www.veda.sav.sk

1. Krátky slovník slovenského jazyka

2. Encyclopaedia Beliana

3. D. Magdolen: Hmota.Život. Inteligencia

Literárne informačné centrum, Námestie SNP 12, 812 24 Bratislava

Tel. 02/52920291, e-mail: distribucia@litcentrum.sk, www.litcentrum.sk

1. Slovník slovenských spisovateľov 20. storočia

2. F. Štraus: Slovník poetiky

3. Pramene k dejinám Slovenska a Slovákov VIII.