Štátnu cenu za literatúru za rok 2013, ktorú udeľuje Ministerstvo kultúry ČR, získal ostravský básnik a literárny historik Petr Hruška (1964) za básnickú zbierku Darmata (Nakladatelství Host). Autor pracuje v Ústave pre českú literatúru AV ČR, podieľal sa na rozsiahlych výskumných projektoch, akými boli Slovník českých spisovatelů od roku 1945, Dějiny české literatury 1945 – 1989 či V souřadnicích volnosti. Česká literatura devadesátých let dvacátého století v interpretacích. Píše i poéziu, na konte má už päť básnických zbierok. „Skutočná báseň je podľa mňa v prapodstate stále rovnaký vzrušujúci nepokoj, ktorý nám dáva pocítiť, že nejaké podivuhodné tajomstvo sme práve minuli, že sme ho opäť nedokázali získať do svojej moci, ale že je nevyhnutné, aby sme po ňom neprestali túžiť,“ vyjadril sa básnik v jednom rozhovore. Porota ocenila, ako Petr Hruška využil vecný a strohý štýl v pôsobivých intímnych výpovediach i v básňach vyjadrujúcich zdesenie nad smerom, ktorým sa uberá súčasná kultúra a spoločnosť.