Nevyužitá myšlienka

Sloboda príde, ktosi roky ráta. A cesta ku nej? Ústa ako vráta.

Ján. L. Doranský, Pri chladnom kozube, Matica slovenská 2004