Nevyužité myšlienky

Rozkoš ženy sa rodí v mozgu, lebo ju nevzrušuje telo, ale osobnosť.

Nataša TANSKÁ (Ja to vidím inakšie, miláčik! Buvik

2004)