Nevyužité myšlienky

Vek nemá pointu, ale s vekom prichádzajú pointy.

Róbert Gál, manipulzácie, Concordia 2005