Nevyužité myšlienky

Deti najskôr naučte, mať čo najviac na účte.

Mikuláš Jarábek: Pálenica humoru, Tibor Díte – AData 2008