Nevyužité myšlienky

Verím vám, ale overím si... pravdu, ktorá sa teraz dohodne.

Pavol Garan: Smrť zahroteným prstom, VSSS 2007