Nevyužité myšlienky

Keby sme sa zbavili minulosti, zbavili by sme sa sami seba.

Radovan Brenkus, Návraty pekla, VSSS 2005