Nominácie na Cenu Jána Johanidesa 2020

Cena má za úlohu podporiť autorov a autorky, ktorí sa svojím dielom podieľajú na úspechoch slovenskej literatúry. 

Spisovateľ Ján Johanides sa významnou mierou pričinil o rozvoj modernej slovenskej prózy. Na jeho počesť sa od roku 2010 udeľuje Cena Jána Johanidesa. V roku 2020 porota v zložení Vladimír Barborík, Mária Klapáková, Viktor Suchý, Jana Marcelliová Benková a Daniel Domorák rozhodla v dvoch kategóriách, v ktorých sa Cena udeľuje, o týchto nomináciách:
 

Nominácie v hlavnej kategórii

 
Juraj Bindzár - Zvon
Ivana Dobrakovová - Matky a kamionisti
Dušan Dušek - Strih vetra
Katarína Kucbelová - Čepiec
Ivan Medeši - Jedenie
Vanda Rozenbergová - Tri smrtky sa plavia
Pavel Vilikovský - RAJc je preč
 
 

Nominácie v kategórii do 35 rokov

 
Peter Balko - Ostrov
Michaela Rosová - Tvoja izba
Alena SabuchováŠeptuchy
 

Vypisovateľom Ceny Jána Johanidesa je mesto Šaľa. Spoluvypisovateľmi sú Literárne informačné centrum v Bratislave a Honorárny konzulát Slovenskej republiky v Hesensku.