V priestoroch Knihy LIC uvítali početní návštevníci v utorok 4. júla 2017 nový román prozaika Antona Baláža inšpirovaný pobytom Štefana Krčméryho v psychiatrickej liečebni Pezinku. Knižka vyšla koncom júna v edícii LIC. Autor vychádza z reálnych postáv, niektorí ich rodinní príslušníci sa na prezentácii zúčastnili, viacero línií románu je však fikcia. Autor besedoval s redaktorkou knižky Margitou Bízikovou, ktorá prečítala krátke ukážky z textu. Na prezentácii sa zúčastnili aj autori dizajnu tejto knižky Dávid Koronczi a Martina Szabóová.