O slimákoch a literárnych časopisoch
Moje pôsobenie na šéfredaktorskom poste tohto časopisu sa teraz začína podobať na ten vtip o slimákovi, s ktorým ste sa pred mesiacom rozlúčili a hentam ho ešte stále vidíte odchádzať. Číslo, ktoré držíte v rukách, pôvodne malo byť posledné pod mojím vedením a keďže na akademickej pôde sa v rámci môjho doktorandského štúdia i mimo neho venujem interpretáciám básní, avizovali sme v letnom čísle blok s troma takýmito textami – mala to byť taká moja labutia pieseň.

Teraz ste sa možno pozreli do obsahu a zistili ste, že nie tri, ani dve, ba dokonca ani jedna interpretácia sa na týchto štyridsiatich stranách nenachádza. Nuž, nastala taká situácia, že z objektívnych dôvodov sme celú tému museli preložiť, takže ju nájdete v októbrovom čísle v takej podobe, v akej sme ju v lete sľúbili.

Ešte v súvislosti s avizovanými personálnymi zmenami: Od nového roka i ročníka sa môžete tešiť na nového šéfredaktora (teraz už naozaj!).

No, späť k téme (nepoužil som už túto slovnú hračku v niektorom z predchádzajúcich editoriálov?), ktorou sú teda v aktuálnom čísle literárne časopisy – periodiká zaoberajúce sa neperiodickou literárnou produkciou. Vzhľadom na štandardný rozsah materiálov v KR ide skôr o prehľadovú záležitosť (navyše, x časopisov sa nám ani do takto stručného prehľadu nezmestilo), takže ak máte záujem o niečo obsažnejšie v kontexte tejto témy, ktorá sa cyklicky vynára vo verejnom diskurze kultúrnej bubliny, odporúčam aj anketu o pozíciách literárneho časopisectva, ktorú nájdete v prvom a druhom tohtoročnom (a v prvom a druhom celkovo!) čísle najnovšieho prírastku do rodiny literárnych časopisov: časopisu Fraktál. Inak, nájdete tam aj moje odpovede, ktoré sú tam oveľa menej zmätené, ako tento slimačí editoriál (to som ešte iba v polovici?!). Tak či onak budeme radi, ak vám aj prostredníctvom témy septembrovej KR aspoň trochu rozšírime obzory.

Hovoriac o obzoroch, tému komplementárne dopĺňa rozhovor s Martinom Kasardom, šéfredaktorom Magazínu o knihách – spoločne sme sa síce zhodli na tom, že nejde o štandardný literárny časopis, na druhej strane nemôžeme obísť písanie o knihách v slovenskom jazyku v objeme 60 000 výtlačkov mesačne. Áno, Mladá tvorba bola legendárna, ale ani zďaleka nevychádzala v takomto náklade – nechcem, samozrejme, porovnávať neporovnateľné, ale existenciu Magazínu o knihách považujem minimálne za extrémne zaujímavú.

Celkom faktograficky uvediem ešte dve novinky: na predných stranách odteraz budete nachádzať aj správy o literárnych pásmach na Rádiu Regina Východ a Rádiu Devín; a – čo je nemenej dôležité – draftovali sme ako stĺpčekára českého spisovateľa Petra Borkovca, takže sa môžete tešiť na tento i jeho ďalšie komentáre.

No a môžete sa teda tešiť/„tešiť“ aj na to, že pár mesiacov ma ešte stále budete vidieť odchádzať.
 
Matúš Mikšík