Na pravidelných utorkových čítaniach Spolku slovenských spisovateľov v Bratislave sa 27. septembra hovorilo o diele Viktora Timuru Dávnoveká Európa. Ku knihe sa obšírne vyjadrili piati slovenskí profesori. Andrej Červenák ju vyzdvihol ako svojráznu encyklopédiu, Martin Homza ocenil interdisciplinárny prístup autora a hoci sa s ním nezhodne vo všetkom, váži si jeho schopnosť syntézy. Najviac ho oslovila kapitola o slovanskej mytológii. Alexander Ruttkay predpokladá, že dielo bude inšpirujúcim podnetom k diskusii o filozofii dejín. Jozef Vladár označil Dávnovekú Európu za dielo impozantné nielen rozsahom (575 s.), ale aj obsahom, ktoré má pozitíva aj úskalia, a prináša netradičné pohľady na európsku civilizáciu a kultúru. Záverečné slová patrili predsedovi SSS Jánovi Tužinskému, ktorý vyslovil nádej, že Timurova knižka vyvolá žičlivé polemiky. Z príhovoru Dalimíra Hajka vyberáme: „... veľavravné podtituly knihy (Odkiaľ prišli Európania a Pôvod a začiatky Slovanov) rozhodne neveštia iba pasívne zotrvávanie na danom stave poznania a určite neznamenajú iba návraty do mŕtvej minulosti, ale majú – na prvý pohľad azda trochu paradoxne – nesmiernu výpovednú hodnotu aj vzhľadom na budúci stav vecí, sú predznačením možných nových historických situácií, ktoré sa zákonite odvíjajú v tajomnom a pre obyčajného smrteľníka často nepochopiteľnom klbku dejinných pohybov a udalostí. ... Timura chce pomocou interdisciplinárneho dialógu vyviesť svojho čitateľa z beznádeje, ktorá ho ľahko pochytí nad obrovským až neprehľadným množstvom materiálu, usiluje sa nielen diagnostikovať situáciu, ale na pozadí tejto diagnózy cítime aj tiché nenápadné úsilie anticipovať budúci stav: stav Európy a Slovanstva. Kniha je zrkadlom času, ale aj víziou možného pulzovania zložitého organizmu, ktorý zvykneme nazývať ľudstvo. Je obrazom geniálnych úsilí, ale aj výsledkom nekonečnej drobnej práce.“