Poznáme finálovú päťku ôsmeho ročníka Ceny René

Ôsmy ročník Ceny René – literárnej ceny gymnazistov a stredoškolákov pozná päticu kníh, ktoré budú čítať a hodnotiť študentky a študenti najbližšie mesiace. Cena René je prvým literárnym ocenením, o ktorom raz ročne rozhodujú študenti vybraných gymnázií a stredných škôl na Slovensku. Poslaním ocenenia je podporovať mladých ľudí k čítaniu hodnotnej slovenskej literatúry.

Odborná porota, ktorá je identická s porotou aktuálneho ročníka ceny Anasoft litera, hodnotila vyše 140 próz minulého roka, pričom päť kníh nominovala aj na Cenu René. Porotu tento rok tvorí prekladateľka a propagátorka slovenskej literatúry Júlia Sherwood, literárna vedkyňa a kritička Mária Klapáková, literárny teoretik Marek Debnár, literárny vedec a publicista Radoslav Passia a literárny historik a teoretik Karel Piorecký. 22. apríla 2024 boli nominované tituly vyhlásené naživo v rádiu Devín, čím bol ôsmy ročník oficiálne zahájený.

 

Finálová päťka ôsmeho ročníka Ceny René:

Lukáš Cabala - Spomenieš si na Trenčín? (Vydavateľstvo Artforum)

Pavel Dvořák ml. - Moja čínska dekáda (Vydavateľstvo Rak)

Miroslava Kuľková - Hotel Balkán (Vydavateľstvo Koloman Kertész Bagala)

Richard Pupala - Druhý čierny zošit (Vydavateľstvo Lindeni)

Katarína Vargová - Severné more (Vydavateľstvo Lindeni)

 

Vyjadrenie odbornej poroty:

Pri výbere kníh do tohto ročníka Ceny René sme zohľadňovali jednak pútavosť, aktuálnosť a blízkosť tém jednotlivých titulov pre stredoškolákov, ako aj kvalitu práce s jazykom a predovšetkým umeleckú presvedčivosť knihy, jej mnohovrstevnatosť. Primárne zámer textu sme uprednostnili pri knihe Pavla Dvořáka ml., ktorá by študentov mohla osloviť tematizáciou skúsenosti vytvárania si nového života a identity v kultúrne diametrálne odlišnej Číne. Knihy Kataríny Vargovej a Miroslavy Kuľkovej zasa opisujú špecifickú ženskú skúsenosť z nefunkčného, problémového partnerského vzťahu, v oboch prípadoch však majú knihy viacero plánov. Pri Vargovej sú to náročné rodinné, priateľské, neskôr pracovné vzťahy, v Kuľkovej prípade ide o reportážny výskum histórie balkánskych krajín. Sociálne drámy spracúva ja Richard Pupala, robí to prostredníctvom postupov hororového žánru. Nepracuje pritom s jeho klišé motívmi, rovnako tajomné a desivé ako nadprirodzené situácie sú medziľudské vzťahy postáv. Asi „najliterárnejšou“ knihou vybranej pätice je text Lukáša Cabalu, postavy ktorého sú knihami a čítaním ovplyvnené navonok aj vnútorne. Pohybujú sa v priestoroch antikvariátu, knižnice, kníhkupectva či tajomného literárneho klubu, zároveň však o literatúre a umení neustále premýšľajú a na osobnej rovine prežívajú vzťahy „ako z knihy“.

Nominované knihy zakúpi organizátor a pošle ich pätnástim stredným školám, ktoré sa tento rok zapojili do Ceny René. V prvom kole budú študenti a študentky jednotlivých škôl čítať uvedené tituly v priebehu niekoľkých mesiacov. Následne na to o nich budú diskutovať medzi sebou, ale aj s ich autormi a autorkami na živých besedách po celom Slovensku. Do druhého kola každá škola nominuje knihu s najvyšším počtom hlasov, pričom každý študent a študentka danej školy má jeden hlas.

V druhom kole jeden študent či študentka v zastúpení školy diskutuje s oponentmi z ostatných škôl o ich preferovaných tituloch. A na tomto spoločnom stretnutí si napokon prostredníctvom hlasovania určia laureátku alebo laureáta Ceny René.

Aj takáto priama konfrontácia prostredníctvom otvorených diskusií nielen medzi sebou, ale aj so slovenskými spisovateľmi a spisovateľkami, učí študentstvo rozvíjať kritické myslenie a analyzovať či prezentovať svoje čitateľské zážitky. Pedagógovia aj vďaka Cene René držia krok so súčasnou domácou literárnou produkciou, ktorá vo vyučovacích osnovách chýba.

Vyhlásenie víťaza či víťazky Ceny René prebehne 28. novembra 2024 o 18:00 v kníhkupectve Martinus na Obchodnej ulici počas verejného podujatia.

V minulých ročníkoch získali Cenu René: Dušan Martinčok, Barbora Hrínová, Alena Sabuchová, Václav Kostelanski, Daniel Majling a Ivana Gibová.

Organizátorom a vyhlasovateľom Ceny René je Slovenské literárne centrum. Poradným orgánom zabezpečujúcim zloženie odbornej poroty, ktorá nominuje päť kníh do súťaže, je občianske združenie ars_litera.

Autorom vizuálneho konceptu aktuálneho ročníka je grafický dizajnér Vojtech Ruman.

Viac informácií: https://www.litcentrum.sk/ocenenie/cena-rene-literarna-cena-gymnazistov-stredoskolakov

  • Poznáme finálovú päťku ôsmeho ročníka Ceny René - 0