Od Tatier po Velebit

Prvá prezentácia dvojjazyčnej antológie slovenskej poézie Tatre i Velebit / Tatry a Velebit sa uskutočnila v Záhrebe (29. októbra) v rámci programu oficiálnej návštevy prezidenta Slovenskej republiky Ivana Gašparoviča v Chorvátsku. Obaja prezidenti – Ivan Gašparovič aj chorvátsky Stipe Mesić – knihu  vysoko ocenili. Jej autori, slovenský kroatista Ján Jankovič a chorvátska slovakistka a bohemistka Dubravka Dorotićová-Sesarová (na fotografii s prezidentom SR, priblížili, ako vznikla prvá antológia slovenskej poézie v chorvátčine a pripomenuli literárnu spoluprácu v dávnejšej minulosti i súčasnosti. Podujatie sa nieslo v duchu tradične dobrých a úprimných vzťahov našich národov, konalo sa v slávnostnej dvorane Múzea Mimara, zúčastnili sa na ňom slovenský veľvyslanec v Chorvátsku Ján Baňas, veľvyslanec Chorvátska na Slovensku Tomislav Car,  predstavitelia slovenských organizácii a spolkov priateľstva, osobnosti chorvátskej vedy a literatúry, vysokoškolskí pedagógovia, študenti a novinári. Básne v antológii, ktorú vydal autor vo svojom vydavateľstve v spolupráci so Spolkom chorvátsko-slovenského priateľstva v Záhrebe, sprevádzajú pôvabné ilustrácie Nade Rappensbergerovej. Druhá  prezentácia sa uskutoční koncom novembra na pôde veľvyslanectva Chorvátskej republiky v Bratislave pri príležitosti autorovho jubilea (65). Spolu s antológiou budú  predstavené ďalšie dve dvojjazyčné knihy, ktoré autor prezentoval na XIV. slavistickom kongrese (Ochrid, Macedónsko, september 2008). Prekladom a adaptáciám kultovej básne Sama Tomášika Hej, Slováci sa Ján Jankovič venuje v dvojjazyčnej knihe Adaptabilita poézie hviezdneho obdobia / Prilagodljivost poezije zvjezdanoga razdoblja. Autor do rozsiahlej prílohy zaradil aj texty v jazykoch veľkých európskych národov (angličtina, nemčina) a s výnimkou bieloruštiny aj do jazykov všetkých slovanských národov (v niektorých prípadoch aj viac variantov). Spoločná  kniha Ústavu svetovej literatúry SAV a Slavistického ústavu Jána Stanislava SAV vyšla vďaka pochopeniu a pomoci majiteľa tlačiarne Jozefa Gerthofera zo Zohoru. Pri príležitosti slavistického kongresu a stého  výročia  narodenia macedónskeho básnika Koču Racina (1908 – 1943) vydali Vydavateľstvo Jána Jankoviča so spomenutými ústavmi SAV aj pamätnicu Kočo Racin Biele úsvity / Beli mugri, verše macedónskeho básnika preložili Ján Jankovič a Viliam Marčok. V pamätnici sú použité ilustrácie Nade Rappensbergeovej z prvého knižného vydania (Tatran 1989).

Text a foto Mladen Heruc