Odborné knihy na dosah

Séria marcových výstav odbornej literatúry, ktoré pripravila spoločnosť SLOVART, G.T.G., (v Štátnej vedeckej knižnici v Banskej Bystrici, Zdravotníckej univerzite, Fakultnej nemocnici v Petžalke) pokračuje v apríli predajnou výstavou ACADEMIA 2004. Spoločnosť SLOVART, G.T.G. ju pripravila v spolupráci s Ústrednou knižnicou SAV a sprístupní od 22. 4. do 28. 4. 2004 v historických priestoroch dvorany Lyceálnej knižnice v Bratislave (Konventná č. 15). Počas pracovných dní bude výstava otvorená od 10.00 do 17.00 hod. Záujemcovia si budú môcť vybrať z vyše 500 titulov vedeckej a odbornej literatúry z edičného roku 2003/2004 zo širokej škály vedných disciplín z produkcie významných  vydavateľstiev z Nemecka (Springer, Peter Lang), Holandska (Elsevier, Kluwer Academic), Veľkej Británie ( Pearson Education, Oxford a Cambridge University press, Routledge, Blackwell, Wiley, MacMillan, Mc Graw Hill, Taylor & Francis ...), Francúzska (L´Arche), USA (Harcourt Publishers, University California Press). Bohato budú zastúpené publikácie z ekonómie, o Európskej únii, NATO a hodnotné encyklopédie. Medzi najnovšími titulmi budú na výstave aj  Encyclopedia of Nineteenth-Century Thoug, Encyclopedia of Modern French Thought, Encyclopedia of Caves and Karst Science (Taylor & Francis), Encyclopedia of Sociology (MacMillan), Encyclopedia of Creativity, Encyclopedia of Solls in the Environment, Encyclopedia of Applied psychology (Harcourt Publishers), Encyclopedia of the Oceans či Biotechnology from A to Z, Handbook of Positive Psychology (Oxford University Press).

SLOVART, G.T.G. pripraví nielen prezentáciu zahraničnej literatúry, ale zároveň sprístupní množstvo katalógov, poskytne konzultácie a informácie. Pri kúpe alebo záväznej objednávke získa zákazník aj 10-percentnú zľavu z katalógových cien jednotlivých titulov.

--lč--