Opäť je tu Týždeň slovenských knižníc

     Slovenská asociácia knižníc  vyhlasuje  6. ročník Týždňa slovenských knižníc v dňoch 18. - 24. apríla 2005 s mottom Knižnice – multifunkčné vzdelávacie a kultúrne centrá.

Cieľom je pozitívne zviditeľňovať knižnice ako kultúrne a vzdelávacie inštitúcie prostredníctvom čo najrozmanitejších aktivít a podujatí. Knižnice tak chcú dokázať, že sú to životaschopné inštitúcie, ktoré napriek mnohým problémom a  nedostatku finančných prostriedkov ponúkajú veľa zaujímavého, nového, poučného i zábavného pre svojich čitateľov. 

Oficiálne vyhlásenie Týždňa slovenských knižníc bude na stretnutí knihovníkov dňa 13. apríla 2005, pri mimoriadnej príležitosti – v predvečer slávnostného otvorenia zrekonštruovaných priestorov Univerzitnej knižnice v Bratislave. Pre verejnosť bude knižnica prístupná od 19. apríla 2005.

Záverečné podujatie Týždňa slovenských knižníc pripravuje Slovenská národná knižnica v Martine v piatok 22. apríla ako kolokvium na tému Vydavateľstvá, knižnice, knižná kultúra.

-lč-