Ornament v bulharčine

V sofijskom vydavateľstve MATOM práve vyšiel v preklade Dimitara Stefanova román známeho slovenského spisovateľa Vincenta Šikulu Ornament. Je to už štvrté Šikulovo dielo, ktoré vyšlo v preklade do bulharčiny.

Román Ornament napísal V. Šikula v 60. rokoch - úryvky z neho vyšli v Slovenských pohľadoch, dlhšie úryvky vyšli aj v českom Plameni v preklade E. Charousa, no číslo s prekladom Ornamentu bolo zošrotované a V. Šikula dielo odovzdal do vydavateľstva až v roku 1990 - vyšlo potom v r. 1991. Individuálny osud človeka sa v ňom podáva v historických súvislostiach, ale kladie sa dôraz na osobné prežívanie. V tomto bol výrazný posun oproti literatúre minulého obdobia. No hlavne v tom, že išlo o 50. roky, o problémy súvisiace s kolektivizáciou a s prenasledovaním kňazov. Človek má právo na ornament, na niečo, čo nie je užitočné, čo je ozdobou, ornament je symbolom slobody, slobodného rozletu.

Prvou preloženou Šikulovou knihou do bulharčiny bola jeho slávna novela S Rozarkou. Po nej nasledovala populárna knižka pred deti Prázdniny so strýcom Rafaelom. Dimitar Stefanov, ktorý je aj známym bulharským básnikom, autorom vyše 30 básnických zbierok pre dospelých a pre deti, preložil od V. Šikulu aj román Pôstný menuet, ktorý vyšiel v Sofii v roku 1999 a jeho prezentácii sa osobne zúčastnil aj V. Šikula.
           Román Ornament vyšiel s finančnou podporou Literárneho informačného centra a jeho to už 22 dielo slovenskej literatúry, ktoré od roku 1997, od vzniku podporného systému SLOLIA vyšlo s našou podporou v Bulharsku.
           Keďže v týchto dňoch je Dimitar Stefanov (na pozvanie Slovenského PEN centra) na Slovensku, prinesieme s týmto významným bulharským básnikom a dlhoročným prekladateľom zo slovenskej literatúry samostatný rozhovor.