Významný slovenský polonista a prekladateľ Jozef Marušiak oslávil v novembri okrúhle životné jubileum – 80  rokov. Pri tejto príležitosti zorganizoval Poľský inštitút v Bratislave 28. novembra stretnutie v kruhu priateľov a známych spojené s gratuláciami. Jozef Marušiak, rodák z Hybe a dlhoročný redaktor vo vydavateľstve Slovenský spisovateľ, si na príjemnom podujatí zaspomínal aj na svoje prekladateľské začiatky. Zaujímavé je najmä to, že pôvodne vyštudoval slovenčinu a ruštinu, k poľskej literatúre si vytvoril vzťah až počas študijného pobytu v Čechách. Z poľštiny preložil množstvo beletristických titulov (J. Broszkiewicz, S. Kowalevski, W. Myśliwski, Z. Kosidowski, J. Parandowski, E. Redliński), ale aj odbornú literatúru z oblasti filozofie, estetiky a literárnej histórie.