V  nemeckom jazykovom priestore vychádza už tradične viacero tematicky zameraných antológií, ktorých zmyslom je dialóg medzi spisovateľmi z  rôznych európskych krajín a prekračovanie rozličných druhov hraníc, nielen tých geografických. Keďže literárna úroveň takýchto publikácií je neraz problematická, čitateľ ich berie do ruky s istými obavami. Tie však vôbec nie sú namieste v prípade antológie Befreiung (Oslobodenie, prípadne Vyslobodenie) z  vydavateľstva Europa-Literaturkreis v štajerskom meste Kapfenberg. Graficky striedmo, no vkusne zostavená antológia sústreďuje 48 autoriek a autorov prózy i poézie z Rakúska a Nemecka. Domáci literárny stav reprezentujú napríklad Friederike Krassnigová, Martin Dragosits, Manfred Chobot či Matthias Mander. Textami sa pripomenuli aj Helga Freyerová z Magdeburgu, Dagmar Wecková z Bochumu alebo Peter Gehrisch z Drážďan.

Nás môže tešiť, že v dobrej spoločnosti sa ocitol i jediný slovenský zástupca – básnik, prekladateľ a publicista Marián Hatala. Predstavil sa aj básňou Normalizačná schizofrénia. Ide v nej o dodatočnú reflexiu jeho prednovembrovej skúsenosti, o ironické a vtipné spojenie osobného a intímneho s tvrdo doliehajúcimi politickými reáliami.