Rodičia často vyhľadávajú knižky pre svoje ratolesti podľa vlastných detských čitateľských skúseností. Už len z toho dôvodu iste mnohí obdarujú svoje dieťa Knižkou pre šikovné detičky (Perfekt). V  skutočnosti je knižka v mnohom skôr pracovný zošit (deti majú hľadať rozdiely v  obrázkoch, kresliť, spájať, vpisovať, ba dokonca aj vystrihovať a hrať sa spoločenskú hru). Ale to je iba ďalším plusom tejto publikácie plnej známych básničiek ľudovej slovesnosti (tej staršej i  novodobej) v  rôzne modifikovanej podobe, hádaniek a  pesničiek (aj s  notáciou). Náročnosť úloh osciluje okolo prvého a  druhého ročníka základných škôl, pričom veršovanky možno vhodne využiť aj pri predškolskej výchove a  v  staršom detskom veku si zopakovať už naučené. Chcete to skúsiť?