Spoločné podujatie Slovenského inštitútu v Budapešti a lektorátu slovenského jazyka a kultúry na Segedínskej univerzite sa konalo dňa 22. mája 2014 v spoločenskej sále inštitútu. Lektorka slovenského jazyka Dr. Stanislava Zajacová predstavila bohatú literárnu, divadelnú a pedagogickú činnosť Petra Karpinského. Osobná prítomnosť spisovateľa, režiséra a scenáristu umožnila živú diskusiu o detskej literatúre. Do programu moderovaného čítania boli okrem ukážok z literárnych diel zakomponované aj videozáznamy divadelných hier P. Karpinského.
Podujatie oslovilo aj školskú mládež a bolo podporené Literárnym informačným centrom v Bratislave.

Premietanie      S publikom