Petržalské súzvuky 2010

Spočiatku skromná myšlienka Miestnej knižnice Petržalka podporiť literárne

talenty formou súťaže Petržalské súzvuky sa za uplynulé dve desaťročia

rozrástla na celoslovenské podujatie. Ani ich zakladateľ Jozef Pavelka,

vtedajší riaditeľ knižnice, neveril, že sa súzvuky tak dlho „udržia“. Tohtoročný

21. ročník organizátori uzavreli slávnostným vyhlásením výsledkov 29. septembra

v petržalskom Dome kultúry Zrkadlový háj. Úsilie ocenil vo svojom

príhovore aj starosta Petržalky Milan Ftáčnik. Tento rok 154 účastníkov prihlásilo

do súťaže vyše 350 prác v štyroch vekových kategóriách. Z nich odborná

porota (Daniel Hevier a Jaroslav Hochel) určila víťazov. Medzi tohtoročnými

víťazmi prekvapilo viacero víťazov mimo Bratislavy z rôznych

miest Slovenska (Brezno, Giraltovce, Jablonica, Liptovská Osada, Myjava,

Nitra, Považská Bystrica, Prievidza, Stará Halič, Svidník, Topoľčany). Ceny

odovzdali víťazom starosta M. Ftáčnik a riaditeľ knižnice E. Huska. Listina

víťazov je na webovej stránke knižnice: www.kniznicapetrzalka.sk

Prednesené úryvky niektorých ocenených prác priblížili drobné príbehy

a obrazy sveta súťažiach a oslovili prítomných. Vďaka úsiliu petržalskej

knižnice a najmä neúnavnej, trpezlivej práci organizačného garanta súťaže

Jany Tóthovej sa Petržalské súzvuky 2010 opäť podarili. Pred literárnymi

talentmi otvoril svoje brány už 22. ročník súťaže.

Lýdia Čelková