Poézia a výtvarné umenie bez hraníc

Literárny dom Mattersburg v Spolkovej krajine Burgenland sa 1. júna stal dejiskom tretej, záverečnej časti rakúsko-slovenského, literárno-výtvarného projektu Namiesto hraníc miesta stretnutí (Die grenzen los – begegnungen).

 Jeho zmyslom bolo prekonávanie hraníc geografických aj žánrových. Päť výtvarníčok – Helga CMELKA, Gabriela MEDVEĎOVÁ, Babsi DAUM, Regina HADRABA a Elli SCHNITZEROVÁ – zobrazilo básne šiestich autorov: Christiny HUBEROVEJ, Ivana ŠTRPKU, Hansa RAIMUNDA, Mariána HATALU, Manfreda CHOBOTA a Daniela HEVIERA. Vznikli viaceré pozoruhodné objekty z najrozličnejších materiálov, koláže, grafiky, plagáty, ba i leporelá a publikácia (v náklade 77 číslovaných výtlačkov), ktorá v nemčine a slovenčine dokumentuje priebeh projektu v zrkadle mnohých úskalí a inšpirácií sprevádzajúcich prenos z jedného média do druhého.

Po úspešných autorských čítaniach a výstavách v Bratislave a vo Viedni sa predstavili tentoraz v Mattersburgu básne a obrazy v takomto dialógu..  

–wa–