Poviedka 2008 Datalock - výsledky

POVIEDKA 2008 DATALOCK

Do 12. ročníka súťaže prišlo 563 príspevkov, 39 z nich nesplnilo súťažné kritériá, takže porota posudzovala kvalitu 524 poviedok. Do druhého kola postúpilo 58 a do finále 13 poviedok, spomedzi ktorých porota konsenzom určila ocenenia. V zborníku Poviedka 2008 budú publikované všetky finálové práce.

Hlavnú cenu Poviedka 2008 Datalock získala Ivana Dobrakovová z Bratislavy (žije v Turíne) s poviedkou Žiť s Petrom, druhé miesto získal vlaňajší víťaz Richard Pupala z Veľkého Krtíša s poviedkou Timova vetrovka a na treťom mieste sa umiestnil Fero Sklenár z Nitry s poviedkou Karlík. Prémie získali: Barbora Hrínová, Zuzana Vasičáková Očenášová, Ján Babarík, Zuzana Šmatláková, Martin Tvrdý, Jana Borusová, Laco Remeň, Michal Hlatký a Marcel Forgáč.