Na začiatku nového roka usporiadame, už tradične, tlačovú besedu k vydaniu nového zväzku profilovej edície Pramene k dejinám Slovenska a Slovákov VII (1. časť), ktorej editorom je Pavel Dvořák a autormi sú poprední slovenskí historici.
 
Ide o významný projekt, ktorý zapĺňa biele miesto v našej historiografii - vydanie pramenných materiálov z našich dejín, ktoré dosiaľ chýbali nielen odbornej, ale aj zainteresovanej laickej verejnosti.
 

Tlačová beseda sa uskutoční v stredu 11. januára o 10.00 hod. v Klube slovenských spisovateľov na Laurinskej ul. 2 v Bratislave.

 
Autormi VII. zväzku sú:

Viliam Čičaj, Eva Frimmová, Jitka Madarásová, Maroš Mačuha, Ivan Mrva, Igor Graus, Miroslav Kamenický, Jana Skladaná, Blanka Szeghyová, Michal Duchoň, Michal Bada, Mária Kohútová.

 

Anotácia k Prameňom k dejinám Slovenska a Slovákov VII (1. časť):

Turci v Uhorsku

Edícia Pramene k dejinám Slovenska a Slovákov, ktorú zostavujú poprední slovenskí historici, je najvýznamnejším projektom vydávania pramenného materiálu zo slovenských dejín. 

Pre veľký rozsah materiálu je siedmy zväzok rozčlenený do dvoch častí. Prvá časť obsahuje materiály z obdobia po bitke pri Moháči (1526)  až po rok 1608 (mier s Bočkajom). V tomto dôležitom období našich národných dejín sa územie Slovenska dostáva do bezprostredného susedstva s Osmanskou ríšou, a stáva sa tak politickým a ekonomickým strediskom kráľovského Uhorska. Nechýbajú ani dokumenty z obdobia tureckej expanzie, prvého stavovského povstania, zmien v šľachtickom hospodárení a ekonomickej migrácie. Publikáciu dopĺňa rozsiahly ilustračný materiál.

(suba)