Príspevkové organizácie v zriaďovacej pôsobnosti Ministerstva kultúry SR každoročne prezentujú výsledky svojej činnosti na verejných odpočtoch (22. 3. – 31. 5. 2006).

Literárne informačné centrum bude prezentovať svoju výročnú správu dňa 11. apríla 2006 o 14.00 hod. vo veľkej zasadačke MK SR na Nám. SNP 33, Bratislava.

Pozývame Vás na verejné vypočutie, ktoré bude prezentovať Alexander Halvoník, riaditeľ Literárneho informačného centra.

Výročná správa je uverejnená na webovej stránke Ministerstva kultúry SR: http://www.culture.gov.sk/odpocty/VS%2005_LIC.pdf .

Ďalšie informácie:
Ľubica Suballyová, hovorkyňa LIC, Nám. SNP 12, 812 24 Bratislava