V Divadelnom klube novej budovy SND 16. februára predstavilo vydavateľstvo Ikar 5. zväzok Dejín hudby – Hudba 19. storočia, ktorý edične pripravila prof. Naďa HRČKOVÁ. Editorka a zároveň autorka troch štúdií tohto zväzku pomerne podrobne objasnila koncepciu a genézu celej edície, priblížila formu spolupráce s tímom zahraničných a domácich odborníkov. Na prezentácii sa zúčastnil aj jej nemecký kolega prof. Dr. Helmut LOOS, autor novátorskej životopisnej state o Robertovi Schumannovi, ktorý vysoko ocenil spoluprácu s našou muzikologičkou. Spoločne s predstaviteľom mladšej generácie hudobných vedcov, taktiež autorom štúdií v tomto zväzku, Vla di mírom ZVAROM, a filozofom doc. Ladislavom KICZKOM, milovníkom hudby, knihu s priloženým CD pokrstili. Kniha má tri časti – Hudba, Hudobníci a „Hudby“. Prvá predstavuje akúsi kroniku, odkrýva širšie historické súvislosti. Do druhej časti je zaradených 10 autorských portrétov kľúčových skladateľských osobností doby a tretia časť predstavuje hlavné hudobné druhy a národné kultúry. Naša popredná hudobná historička, pedagogička na UK v Bratislave prof. Naďa Hrčková svojím obrovským edičným činom – šesťzväzkovými Dejinami hudby – a autorskými príspevkami do nich umožnila širokej verejnosti lepšiu orientáciu v tejto kultúrnej oblasti, uľahčila prístup k mnohým nie veľmi popularizovaným hudobným žánrom, dielam či osobnostiam. Vydavateľstvo Ikar, tým, že ju oslovilo, iniciovalo aj realizovalo celý projekt, postavilo „kultúrnu diaľnicu“, ktorá nás prepája s celou Európou. Milovníci hudby ním získavajú komfortný prehľad vývinu všeobecne zrozumiteľného druhu umenia.

Slávnostná prezentácia sa niesla v znamení hudby romantizmu. Hudobne do programu prispeli komorné inštrumentálne zoskupenie a sólistky klaviristka Jordana Palovičová a operná speváčka Daniela Baňasová.