Prehľadné Dejiny Slovenska

Riaditeľ Slovenského národného múzea v Bratislave  Peter Maráky uvítal (22. mája) priamo v priestoroch výstavy Ako sme žili? Slovensko v 20. storočí účastníkov slávnostnej prezentácie publikácie Dejiny Slovenska. Dátumy, udalosti, osobnosti, ktorú pripravil kolektív historikov na pôde Historického ústavu SAV a vydalo Vydavateľstvo Slovart. Súčasnú výstavu v SNM spája s novou publikáciou, ktorá je jedným z edičných projektov HÚ SAV k ,,osmičkovým“ jubileám, nielen téma, ale aj jedna z osobností našich novodobých dejín – prvý slovenský kozmonaut Ing. Ivan BELLA. Jedným z exponátov výstavy je jeho uviedol slávnostným príhovorom na cestu k čitateľom knihu, v ktorej jeho vesmírnej misii patrí samostatné heslo s dátumom 20. február 1999 na strane 732. O vzniku tohto rozsiahleho knižného projektu hovorila Vlasta JAKSICSOVÁ.

–báb–