Prezentácia kníh vydavateľstva Kalligram

Pod organizačnou taktovkou Kultúrneho inštitútu Maďarskej republiky sa 25. apríla 2006 v Štátnej vedeckej knižnici v Banskej Bystrici uskutočnila prezentácia kníh vydavateľstva Kalligram. Autori románov, z ktorých tri vyšli v slovenskom a jeden v českom preklade, patria medzi literátov úspešných a vydávaných nielen v Maďarsku, ale aj zahraničí a na stretnutie so slovenskými čitateľmi prišli osobne.

Knihu Gábora Németha Si Žid? (preklad Juliana Szolnokiová) predstavil prozaik a dramatik Silvester Lavrík, Údolie víl od Endre Kukorellyho jeho prekladateľka Jitka Rožňová a román Kráľ Matej v New Honte (preklad Karol Wlachovský) z pera Lajosa Grendela filozof a spisovateľ Miroslav Marcelli.

Štvrtým prezentovaným autorom bol András Pályi, ktorého Příchody (preklad Ana Okrouhlá) síce vyšli v českom vydavateľstve Host, no prozaikovo meno je s Kalligramom úzko späté a čitateľskej verejnosti ho priblížil prozaik Karol D. Horváth.

Aj toto podujatie dokazuje, že v umení geografické (ani iné) hranice nejestvujú, veď jeho prioritným poslaním je ľudí zbližovať a podnecovať k tvorivému zmýšľaniu.

-or-