Prezentácia nového titulu
"NADČASOVÁ KNIHA - NADČASOVÁ EDÍCIA"

 

Citovaný názor vyslovil na prezentácii knihy SLOVENSKO OČAMI CUDZINCOV v Českom centre v Bratislave literárny kritik Marian Škotka - a presne tým vystihol hodnotu druhého zväzku aj celej edície PRAMEŇOV K DEJINÁM SLOVENSKA A SLOVÁKOV, ktorú vydáva Literárne informačné centrum. Aj keď kniha vyšla s vročením 1999, do distribúcie sa dostáva postupne až v tomto roku. Na jej prezentácii 11. októbra 2000 knihu odbornému publiku a zástupcom slovenských médii predstavil jej editor Pavel Dvořák.
           SLOVENSKO OČAMI CUDZINCOV zostavil kolektív historikov pod vedením Richarda Marsinu a kniha zachytáva časový úsek 6. až 10. storočia, teda obdobie, kedy naši slovanskí predkovia prekračujú prah civilizácie. Pohľad na ich dejinný vývoj v tomto období nachádzame v análoch, letopisoch a listinách predstaviteľov západného sveta, ktoré sú písané prevažne v latinčine, ako aj v dielach arabských cestopiscov. Je to teda pohľad na Slovensko a Slovanstvo cudzími očami - je to iný, ale dodnes cenný a v mnohom aj inšpirujúci pohľad na našu minulosť.
           Na prezentácii knihy najskôr riaditeľ LIC Milan Resutík uviedol, že vydávanie PRAMEŇOV bude pokračovať, že po prechodnom váhaní po vydaní prvého zväzku edície, ktorého knižná podoba nespĺňala kritéria kladené na vydávanie pramenného materiálu, a po tom, čo sa editorom ďalších zväzkov stal PhDr. Pavel Dvořák, čím bola garantovaná odborná úroveň edície, prevážila potreba pokračovať v jej vydávaní. V súčasnosti sa edične pripravujú ďalšie dva zväzky PRAMEŇOV.
           Pavel Dvořák ako editor prezentovaného zväzku a zároveň aj celého knižného projektu PRAMEŇOV, charakterizoval pripravované nové zväzky edície, ktorých odbornú úroveň garantujú autorské kolektívy najlepších slovenských historikov, odborníkov na dané dejinné obdobia. Zdôraznil moderný, navýsosť odborný a už žiadnou ideológiou nezaťažený pohľad pri výbere jednotlivých prameňov. Uviedol, že kým všetky susedné národy zväčša už v minulom storočí vydali svoje základné pramenné materiály (Česi už pred 150 rokmi a iniciátorom a "editorom" bol K. J. Erben), u nás táto povinnosť voči národným dejinám prichádza s veľkým oneskorením. PRAMENE zavŕšia úsilie, ktoré v posledných rokoch už vydalo mnohé svoje plody. Edícia má dlhodobý charakter a mala by vychádzať v priebehu nasledujúcich 10 - 15 rokov.
           Prezentáciu nového zväzku PRAMEŇOV využil P. Dvořák aj na to, aby informoval predstaviteľov médii o iniciatíve 16 slovenských vydavateľov (je medzi nimi aj LIC), ktorí sa rozhodli predávať knihy orientované tematicky na našu národnú históriu za znížené, v podstate veľkoobchodné ceny. Vydavateľstvo RAK Budmerice už pripravilo aj ich ponukový - vkusne a graficky príťažlivo upravený katalóg pod názvom PAVEL DVOŘÁK: HISTÓRIA A INÉ KNIHY.
           A ako vždy pohotová KNIŽNÁ REVUE o prezentovanej knihe priniesla rozsiahlu recenziu Miloša Ferka Pohľady za clonu vekov.

Anton Baláž