Po tom, čo sa v britskej tlači objavili dve veľmi kladné recenzie Pišťankovho románu Rivers of Babylon (v denníku Guardian a v Literary Review), zorganizovalo vydavateľstvo Garnett Press a jeho patrón, Queen Mary College Londýnskej univerzity 6. decembra 2007 v Londýne prezentáciu tohto románu.

 

 

O organizáciu tejto udalosti sa zaslúžil profesor Donald Rayfield, popredný anglický slavista a vydavateľ. Momentálne vedie vydavateľstvo Garnett Press a je známy svojimi biografiami Čechova a nedávno aj Stalina, a taktiež vydaním veľkého slovníka gruzínčiny. Profesor Rayfield má najväčšiu zásluhu na anglickom vydaní románu Petra Pišťanka. Na prezentácii bol prítomný aj prorektor Queen Mary College a patrón vydavateľstva, ktorý sa postaral o poskytnutie dôstojného priestoru – paláca z 18. storočia. V salóne paláca sa zišli poprední anglickí slavisti a slovakisti (Dr. Tim Beasley-Murray a Dr. Rajindra Chitnis, známy svojimi rozbormi Pišťankovho diela), poprední vydavatelia, a tiež aj kurátorka slovenskej zbierky Britského múzea pani Susan Reynolds. Približne tridsať hostí si vypočulo úvodné slová  prof. Rayfielda, ktorý potom privítal prekladateľa knihy profesora Petra Petra z Univerzity Britskej Kolumbie vo Vancouveri v Kanade. Prof. Petro predstavil hosťom román a prečítal pozdrav od Petra Pišťanka. Po formálnom otvorení večera sa rozprúdila zaujímavá diskusia odborníkov a hostí pri veľmi štedrom pohostení, ktoré pripravil prof. Rayfield so svojou manželkou, lektorkou ruštiny Annou Pilkingtonovou. Po niekoľkých hodinách zaujímavých a fascinujúcich rozhovorov si väčšina hostí pri odchode kúpila jeden alebo aj viac exemplárov románu.