Rozprávky, mýty a hudba - Dunaj

Kniha Rozprávky, mýty a hudba – Dunaj vyšla v polovici decembra 2012 vo vydavateľstve DIE 2 vo Viedni. Ide o nezvyčajný výber rozprávok a mýtov z regiónov, ktoré spája rieka Dunaj. Dopĺňajú ho zaujímavé príbehy o tom, čo zažili pocestní na potulkách po svete. Výber zo starých piesní v interpretácii domácich hudobníkov a CD nahrávky jednotlivých príbehov v podaní profesionálnych recitátorov a hercov podfarbujú charakteristiku jednotlivých oblastí, zvýrazňujú tradície a obyčaje rôznych národov a spoločne napĺňajú princíp spájania tradície a inovácie.  Ide o akúsi literárno-hudobnú prechádzku rozprávkami pozdĺž Dunaja od jeho prameňa po ústie.

Na projekte participovalo aj Literárne informačné centrum, 40 rozprávok preložila naša kolegyňa Mária Smoláriková. Desať z nich  do slovenčiny prerozprávali a nahrali dvaja herci Trnavského divadla - Martin Križan a Barbora Bazsová. Iniciátorkou tohto výnimočného projektu a zostavovateľkou knihy je Mercedes Echerer. Rozhovor s ňou si môžete prečítať v novoročnom čísle Knižnej revue.

 Fotografie:                 
 Mercedes Echerer    
Prezentácia knižky, prekladateľka Mária Smoláriková (tretia sprava)
 (foto: Claudia Prieler)                   

 

 

  • Rozprávky, mýty a hudba - Dunaj - 0
  • Rozprávky, mýty a hudba - Dunaj - 1