Poriadok verzus chaos

Knižnú novinku Poriadok verzus chaos, v poradí už piaty titul z pera predsedu SAV profesora Štefana Lubyho, ktorá vyšla vo vydavateľstve Veda, slávnostne uviedli do života v Malom kongresovom centre SAV v Bratislave 7. februára. Publikáciu s postrehmi z autorových pracovných a študijných ciest (Rakúsko, Nemecko, Česko, Španielsko, Egypt, Čína, USA, Juhoafrická republika), príbehmi, esejami a črtami o vede, vedeckom živote i Slovenskej akadémii vied, ktoré ,,okorenil” svojským vtipom a jemným humorom – vypravil na cestu za čitateľmi predseda vlády SR Robert Fico. Autorovi zablahoželal ku knižnej novinke, ktorá ho prekvapila svojou prístupnosťou a niektoré kapitoly v nej, napr. esej o múdrosti a hlúposti, označil za čarovné.

Významní predstavitelia politického, vedeckého, kultúrneho a spoločenského života si na prezentácii vypočuli úryvky v podaní I. Pažítkovej, príhovor predsedu Asociácie organizácií spisovateľov Slovenska J. Leikerta a zároveň sledovali premietanie Lubyho dokumentárnych fotografií z ciest a rôznych stretnutí.

Kniha je nielen zrkadlom nášho života, ale i svedectvom doby, a iste nájde svojich čitateľov, ktorí ocenia zvláštnu atmosféru vedy, čo doslova vyžaruje z každej jej stránky.

Ľudmila Čelková