Čože je to štyridsiatka bol názov slávnostného podujatia Knižnice Ružinov, ktorá si pripomínala 40. výročie svojho vzniku 25. októbra v Dome kultúry Ružinov v Bratislave. Históriu knižnice predstavila jej riaditeľka Darina Horáková. V súčasnosti má knižnica jednu ústrednú budovu a štyri pobočky (5 557 čitateľov, 157 543 knižničných jednotiek). Za ostatných 20 rokov sa borila okrem priestorových ťažkostí aj s nedostatkom finančných prostriedkov na nákup literatúry. „Našou snahou je kúpiť aspoň jednu novú knihu na čitateľa, inak sa staneme knižnicou s mŕtvym fondom,“ konštatovala riaditeľka. Knižnica pripravila analýzu čitateľského prostredia a na jej základe sa zamerala na kategóriu seniorov a detí. Rozšírila výpožičný čas, vytvorila svoju webovú stránku, zapojila sa do komunitného projektu Trnávka bez drog s úspešnými panelovými diskusiami Hovory D aj do projektu Vzdelaný Ružinov. Organizovala prezentácie knižných noviniek, literárne kaviarne, vernisáže, súťaže, výstavy a najnovšie aj počítačové kurzy pre seniorov. Za každým podujatím či vydaním knihy vidieť neúnavnú a obetavú prácu i nadšenie knihovníkov, ich úprimný vzťah ku knihe. Výsledky štyridsiatich uplynulých rokov sú pre Knižnicu Ružinov dobrým štartovacím impulzom do ďalších desaťročí, v ktorých – verme – sa zablýska na lepšie časy aj pre knižnice.