Po knihách, ako 700 slovenských hradov, zámkov, kaštieľov, panských sídel a pevností, 1000 zaujímavostí Slovenska, Bratislava na starých pohľadniciach a mnohých ďa l š ích publ i k áci ách venovaných krásam Slovenska, sa na našom trhu objavila nová pútavá publikácia 1000 cirkevných pamiatok Slovenska: Najkrajšie sakrálne stavby (Ikar 2012).

Čitateľovi predstavuje najkrajšie slovenské kostoly, kláštory, kaplnky či morové stĺpy. Jej zostavovateľom je známy slovenský cestovateľ, autor mnohých zemepisných publikácií i učebníc zemepisu a účastník viacerých expedícií – Ján Lacika.

V úvodnom slove knihy autor priznáva, že „nájsť 1000 cirkevných pamiatok na Slovensku nebol vôbec problém“. Kniha ponúka výber najkrajších a najzaujímavejších kresťanských, ale i židovských stavieb nášho územia. Čitateľ sa tu dozvie, že najstaršou cirkevnou pamiatkou je ranokresťanská Svätyňa na Devíne. Jednotlivé stavby sú abecedne zoradené podľa mesta či dediny, v ktorej sa nachádzajú. Každú ilustruje fotografia zachytávajúca vonkajší vzhľad sakrálnej stavby, ale často aj zaujímavý detail z interiéru. Krátky text obsahuje základné údaje o stavbe, ako dobu vzniku, informácie z histórie i súčasnosti, ale tiež zaujímavosti s ňou spojené.

Štyristostranová reprezentatívna publikácia poteší svojím vizuálom a celkovým prevedením v prvom rade každého milovníka kníh, no, samozrejme, aj tých, ktorí sa zaujímajú o sakrálne stavby na našom území, ale tiež aktívnych, ba dokonca i pasívnych turistov, ktorí v knihe nájdu dostatočné množstvo tipov na pekne strávené prázdninové chvíle.