Salon du livre 2008

28. ročník medzinárodného knižného veľtrhu v Paríži Salon du livre (14. – 20. marca) sa niesol pod heslom Knihy ako vzduch v novej výstavnej koncepcii, s novou vizuálnou úpravou. Organizátori sa usilovali vonkajšími zmenami vyjadriť nové tendencie v knižnej kultúre. Pri poskytnutí veľkého priestoru na tradičné stretnutia a besedy čitateľov s autormi dostali rozsiahlejšiu plochu, ale aj väčší čas v programe podujatia zamerané na elektronické médiá, počítačové hry, animované komiksy. Návštevníci tu nenašli len veľa zábavy, ale mohli sa pomocou otázok a odpovedí naučiť vyhľadávať zdroje informácií, dokumenty, a tak sa orientovať v sieti knižníc. Okrem noviniek tohtoročný Salon sprevádzali sprísnené bezpečnostné opatrenia, na čo organizátori upozorňovali už dlho pred jeho otvorením. Čestným hosťom bol Izrael. Škoda, že politické napätie sa prenieslo na kultúrnu pôdu, na čo v konečnom dôsledku doplatili všetci návštevníci veľtrhu – čitatelia, vydavatelia, autori. Napätie vyvrcholilo v nedeľu popoludní, keď anonym ohlásil bombu vo výstavnej hale. Ľudia utekali a niektorí aj s plnými náručiami kníh. Na druhý deň sa vydavatelia sťažovali, že im zmizli najmä drahé, veľké knihy. Zo slovenského stánku našťastie nezmizlo nič, hoci aj v našej kolekcii bolo zopár vzácnych publikácií. To znamená, že kultúrny hyenizmus ešte ,,neobjavil“ hodnoty postsocialistickej tvorby, alebo naša kolekcia naplnila heslo Knihy ako vzduch? Zlodeji ešte nedorástli na to, aby kradli vzduch. Zatiaľ sa len kupčí s ovzduším.