Slovanská vzájomnosť v 21. storočí?

V priestoroch Univerzitnej knižnice v Bratislave sa v stredu 7. septembra 2016 uskutočnila prezentácia projektov 100 slovanských románov a SLAWA pri príležitosti vydania knihy Antona Baláža Tábor padlých žien v anglickom jazyku (The Camp of Fallen Women).

Projekty priblížila riaditeľka LIC Miroslava Vallová a riaditeľka organizácie Fórum slovanských kultúr so sídlom v slovinskej Ľubľane Andreja Rihter. Činnosť tejto organizácie je zameraná na nadväzovanie kultúrnych stykov medzi krajinami, kde sa hovorí slovanskými jazykmi. Ide o kultúru v najširšom zmysle slova, pokrývajúcu – okrem iného – aj oblasť vzdelávania a vedy. Ďalšou úlohou a strategickým cieľom organizácie je predstaviť slovanské kultúry neslovanskému svetu a v očiach svetovej verejnosti im zabezpečiť miesto po boku germánskych a románskych kultúr. Za zrodom projektov 100 slovanských románov (utužovanie vzťahov medzi slovanskými literatúrami a národmi) a SLAWA (preklady diel slovanského pôvodu do „veľkých“ jazykov – angličtina, nemčina, francúzština, taliančina, španielčina a portugalčina) stojí myšlienka rešpektu medzi slovanskými krajinami, ich vzájomné spoznávanie, zapĺňanie medzier a budovanie mostov medzi nimi a svetom.  
Prezentáciu moderoval spisovateľ Michal Hvorecký a ako hudobný hosť vystúpil huslista Marek Juráň.V ďalšej časti prezentácie autor Anton Baláž priblížil vznik anglického prekladu románu a prekladateľ Johnatan Gresty prezradil, že sporné pasáže konzultoval aj so svojou svokrou.

 

  • Slovanská vzájomnosť v 21. storočí? - 0
  • Slovanská vzájomnosť v 21. storočí? - 1
  • Slovanská vzájomnosť v 21. storočí? - 2
  • Slovanská vzájomnosť v 21. storočí? - 3
  • Slovanská vzájomnosť v 21. storočí? - 4