Slovenská literatúra v Londýne

Londýnsky medzinárodný knižný veľtrh je jedným z najvýznamnejších a najnavštevovanejších kontraktačných knižných veľtrhov prevažne anglofónneho sveta. V tomto roku sa na ňom v čase od 16. do 18. marca bude prezentovať viac než 1700 vystavovateľov.
           Slovensko malo na veľtrhu zastúpenie v rámci organizovania účasti slovenských knižných subjektov prostredníctvom Literárneho informačného centra. Na spoločnom stánku sa teda v silnej konkurencii prezentovali aj slovenskí vydavatelia. V expozícii s výstavnou plochou 8 m2 bola vystavovaná produkcia vyše 150 knižných titulov 21 slovenských vydavateľstiev.
           Stánok bol tak ako po minulé roky umiestnený v priestoroch National Hall výstavného centra Olympia Kensington.
           Na veľtrhu sa zúčastnili zástupcovia viacerých vydavateľstiev a tlačiarní (Slovart, Perfekt, Drewo a srd, Malé Centrum, Ikar, Neografia, Polygrafprint), ktorí spoločnú expozíciu používali ako zázemie i ako miesto na obchodné rokovania. Stánok navštívili aj zahraniční publicisti (Viktor Riečanský, Ivo Železný), zástupcovia médií ako aj predstavitelia katedry slovanských štúdií na londýnskej univerzite. Veľtrh prebiehal v dvoch halách a okrem národnej expozície SR mala v Grand Hall osobitný stánok tlačiareň Neografia.
           Literárne informačné centrum zároveň počas londýnskeho veľtrhu pripravilo 19. marca o 17,30 h. na Londýnskej Univerzite - School of Slavonic and East European Studies prezentáciu významného slovenského literáta Pavla Vilikovského, ktorý tu vystúpil s esejisticky ladeným príspevkom Niekoľko poznámok na ťažko definovateľnú vlastnosť nazývanú slovenskosť a súčasne predstavil svoj román Večne je zelený..., ktorý vyšiel v USA. Príjemným osviežením akcie bolo čítanie ukážok z toho diela v podaní asistenta katedry Tima Beasley-Murray. Prezentácie sa zúčastnili početní reprezentanti katedry z radov pedagógov a študentov ako aj zástupcovia médií a predstavitelia slovenských vydavateľstiev. Po zaujímavej prezentácii nasledovala beseda autora so študentmi.
           Po skončení veľtrhu boli všetky knižné exponáty odovzdané knižnici School of Slavonic and East European Studies Londýnskej univerzity.
 

Miroslava Bilačičová