Cenu Zory Jesenskej za rok 2007 udelia Viliamovi Turčánymu

Slovenský básnik a prekladateľ z taliančiny, francúzštiny a latinčiny a literárny vedec Viliam Turčány preberie dňa 26. 9. 2007 o 15.00 hod v Zichyho paláci CENU ZORY JESENSKEJ 2007 za celoživotné prekladateľské dielo.

Viliam Turčány slovenským čitateľom neopakovateľným spôsobom priblížil tvorbu mnohých svetových autorov, ako sú Vergílius, Ovidius Naso, Dante Alighieri a ďalší, a umožnil tak všetkým záujemcom prečítať si v lahodnej slovenčine základné diela svetovej literatúry. Cenu udeľuje každoročne Slovenská spoločnosť prekladateľov umeleckej literatúry.

(dh)