Slovenská poézia v bruselskom metre

Oddnes a po celý ďalší mesiac môžu cestujúci bruselského metra obdivovať slovenskú báseň s názvom Údel od poetky Eleny Hidvéghyovej-Yung, ktorá bola vybratá v spolupráci s Literárnym  informačným centrom. Jej báseň a ďalších 20 básnických diel z 21 členských krajín Európskej únie je súčasťou nadnárodného kultúrneho projektu s názvom Transpoesie, ktorý sa dnes začína v Bruseli. 

Projekt je súčasťou desiateho ročníka Európskeho dňa jazykov. Básne všetkých 21 európskych básnikov a poetiek boli z 18 rôznych jazykov preložené do francúzštiny a flámčiny - čiže do jazykov, ktorými sa v Bruseli najčastejšie hovorí. Originály boli spolu s prekladmi vytlačené na 150 veľkoplošných plagátoch, ktoré STIB, spoločnosť prevádzkujúca metro, rozmiestnila na najfrekventovanejšie staniciach bruselskej siete metra.

TRANSPOESIE - logotyp

Projekt Transpoesie vznikol zásluhou bruselskej pobočky organizácie EUNIC. Ide v podstate o sieť spolupráce medzi kultúrnymi inštitútmi a inštitúciami zaoberajúcimi sa kultúrou z členských štátov EÚ. Združenie EUNIC bolo založené v roku 2006, a má 30 členov v 25 európskych krajinách.

Cieľom nevšedného projektu, ktorý podporilo aj poľské predsedníctvo EÚ, je podporiť Európanov v ich jazykovej rôznorodosti a výučbe cudzích jazykov.

Projekt Transpoesie je prvým svojho druhu s celoeurópskym významom.

Prepojenie na slovenskú báseň v Bruseli: http://www.transpoesie.eu/php/poems/index.php?doc_id=82