Slovensko na knižnom veľtrhu TIBE na Taiwane

Slovenská knižná tvorba sa prezentovala 8. – 13. februára 2017 na najväčšom knižnom veľtrhu v Ázii 2017 Taipei International Book Exhibition (TIBE 2017). Na 25. ročníku tohto kultúrneho podujatia predstavilo svoju tvorbu vyše 600 vydavateľov z 59 krajín sveta, o literatúre diskutovali autori, prekladatelia a vydavatelia na približne 450 stretnutiach a besedách. Výstavu ročne navštívi okolo pol milióna návštevníkov.

Slovenský ekonomický a kultúrny úrad Taipei v spolupráci s Literárnym informačným centrom tretí rok za sebou predstavil slovenskú literatúru na tomto podujatí. Tento rok sa návštevníci TIBE zoznámili najmä so slovenskou poéziou v preklade do angličtiny prostredníctvom básnických kníh – Ján Smrek Ardent Words for Days of Cold, Milan Rúfus Niesť bremeno a spievať / To Bear the Burden and Sing, Dana Podracká Poems, Jozef Leiker Pavučina bytí / Cobweb of Being, antológií Six Slovak Poets a antológie prózy The Dedalus Book of Slovak Literature či knihou Róberta Gála On Wing, ako aj prekladmi autorov Jany Palácovej, Karola Chmela, Petra Šuleja, Petra Macsovszkého, Márie Ferenčuhovej, Nóry Ružičkovej, Michala Habaja, Martina Solotruka a Kataríny Kucbelovej v spoločnom stánku EÚ. SEKÚ Taipei pripravil v rámci sprievodných podujatí prednášku o Slovensku a jeho kultúre. Slovenskí študenti predstavili dielo Milana Rúfusa, ktoré bolo preložené do tradičnej čínštiny. Vysoká účasť a interakcia publika, ktoré sa na prednáške zoznámilo so slovenským jazykom a literatúrou, potvrdila záujem taiwanskej verejnosti o Slovensko a jeho knižnú kultúru.

Barbora Németh

 

  • Slovensko na knižnom veľtrhu TIBE na Taiwane - 0