Slovenský americký básnik

Nie je všednou udalosťou, aby autorovi vyšli naraz dve knižky. A vôbec nie je všedné, aby  autor vstúpil do slovenskej literatúry z Ameriky a, žiaľ, až posmrtne. Takýto osud – celkom výnimočný – má básnické dielo Daniela ŠIMKA (1959 Bratislava – 2004 New York), ktorého dvojjazyčná zbierka The World Within a Lost Glove. Svet v stratenej rukavici (vydavateľstvo Ars Stigmy G. Hupku) a bibliofilský výber Si sneh (vydal Viktor Vojtek v spolupráci s vydavateľstvom Petrus) sa dostávajú k čitateľom naraz. Obidve zbierky slávnostne uviedli medzi čitateľov v umeleckom hudobno-slovnom pásme v reprezentatívnych priestoroch obnovenej Univerzitnej knižnice v Bratislave 3. júna za prítomnosti otca, žijúceho v USA, a ďalšej rodiny predčasne zosnulého autora. Ľubomír FELDEK v sprievodnom slove vyzdvihol, že hoci Dušan ŠIMKO pôvodne písal tieto básne v angličtine (v USA žil od svojich desiatich rokov a okrem dokonalého ovládania angličtiny bol vynikajúcim germanistom, oceneným za preklad diela Georga Trakla), patrí rovnako aj do slovenskej literatúry. Pri spoločnom preklade týchto básní počas návštevy Ľubomíra Feldeka v USA, keď hľadali najvhodnejšie slovenské výrazy, vlastne Dušan Šimko vytváral niektoré obrazy nanovo, pričom sa vracal do rodnej Bratislavy. Preto ho Ľubomír Feldek zaradil medzi slovenských básnikov.

–báb–