V Dome Quo Vadis sa 18. júna uskutočnila prezentácia novej publikácie Spytovanie svedomia alebo Modlitba examen podľa Ignáca Loyolského (Dobrá kniha) od Timothyho M. Gallaghera, významného diela ignaciánskej spirituality. Sestra Miroslava Lukčíková CJ vysvetlila, čo to vlastne spytovanie svedomia znamená: je to modlitba, ktorá prakticky učí, ako vnímať božskú prítomnosť vo všetkom. Dôležité je na chvíľu sa pri nej zastaviť a nechať vyplaviť okamihy dňa. Šéfredaktor vydavateľstva Róbert Mesároš dopĺňal výklad vhodnými ukážkami a páter Ladislav Šulík obecenstvo oboznámil s jednotlivými krokmi praktizovania modlitby.