Spoznajte aktuálnych rezidentov Vyšehradského literárneho štipendia v Bratislave

Pod záštitou Medzinárodného vyšehradského fondu Literárne informačné centrum dvakrát ročne hosťuje v Bratislave štipendistov a štipendistky z krajín V4.

Vyšehradské literárne štipendium je určené spisovateľom, básnikom, esejistom, literárnym kritikom, umeleckým prekladateľom či novinárom z členských krajín vyšehradskej štvorky. Program financuje Medzinárodný vyšehradský fond a organizačne ho zastrešuje a koordinuje hosťujúca inštitúcia v príslušnom štáte. Vybraní uchádzači a uchádzačky môžu získať honorovaný štipendijný pobyt v Prahe, Krakove, Budapešti či Bratislave a to buď v kratšom jarnom (šesťtýždňovom) alebo dlhšom jesennom (trojmesačnom) termíne.

Od 1. mája do 12. júna 2022 Literárne informačné centrum zabezpečuje priestor na tvorbu a kontakty s domácou literárnou scénou štyrom rezidentom a rezidentkám. Bratislavu počas jarného pobytu spoznávajú Kateřina Bártková z Česka, Oľga Gluštíková zo Slovenska, Maciej Jakubowiak z Poľska a Norbert Vass z Maďarska, ktorých Vám postupne predstavíme.

Možnosť zoznámiť sa s nimi budete mať aj počas verejnej diskusie s názvom Migrujúca literatúra v stredoeurópskom priestore, ktorá sa uskutoční v rámci multižánrového festivalu BRaK v nedeľu 15. mája 2022 o 12:00 hod.

Viac informácií k podujatiu nájdete na oficiálnom webe festivalu BRaK.