Siedmy ročník literárnej súťaže o pôvodnú poviedku pre deti pozná víťaza. Peter Karpinský získal Cenu dieťaťa 2011 poviedkou Adela, neopováž sa! Na svete je už aj knižka s dvadsiatimi štyrmi poviedkami, vytlačená na krásnom dizajnovom papieri z dielne švédskej firmy Munken. Knižka, ktorá nesie rovnaký názov ako víťazná poviedka, je ilustrovaná dielami špičkových slovenských výtvarníkov. Oko malého čitateľa poteší obálka s ilustráciou Dušana Kállaya, ktorý ako jediný slovenský výtvarník získal na BIB veľkú cenu – Grand Prix. Do tohto ročníka literárnej súťaže, ktorej propozície priniesla aj Knižná revue na jar tohto roku, sa zapojilo takmer 90 renomovaných i začínajúcich spisovateľov. Poviedky čítali a hodnotili deti zo škôl celého Slovenska (ZŠ Prokofievova ul. v Bratislave, ZŠ na ul. Česko slo venskej armády 22 v Prešove, ZŠ J. A. Komenského v Čadci, ZŠ P. K. Hostinského v Rimavskej Sobote a Knižnica prof. Štefana Pasiara v Hnúšti).

Výber poviedky, ktorá detského čitateľa najviac zaujala, bol skutočne v detských dušiach. Elegantnú a výpravnú knižku do sveta poslali riaditeľ vydavateľstva Perfekt Eduard Drobný, riaditeľ Bibiany Peter Tvrdoň, a prezidentka Slovenskej sekcie IBBY Timotea Vráblová. Reťazec niekoľkých ľudí: autor, redaktor, ilustrátor, grafik, tlačiar sa v tomto prípade rozrástol na niekoľko stoviek zainteresovaných spoluautorov, hodnotiteľov či ilustrátorov. Stovky ľudí sa dohodli. Niet divu, že sa poviedky čitateľom páčia, vieme to z tých najlepších zdrojov: poviedkové knižky sa totiž rýchlo predávajú a niektoré z literárnych dielok sa dostali do šiestackej učebnice literatúry.

Ako vidno, niektoré dni bývajú šťastné pre autora, vydavateľa i čitateľa.