Štipendista z Kolína nad Rýnom

Na trojtýždňový štipendijný pobyt do Domu slovenských spisovateľov v Budmericiach prišiel v polovici novembra Konrád Geiger, ktorý na univerzite v Kolíne nad Rýnom, na Slovanskom inštitúte študuje hudobnú vedu, filozofiu a slovanské jazyky. Štipendium na preklad románu Vincenta Šikulu Veterná ružica mu udelilo Slovenské centrum umeleckého prekladu.
           Záujem o Šikulovu prózu vzbudila u Geigera pred niekoľkými rokmi Mária Bátorová, vedecká pracovníčka Ústavu svetovej literatúry SAV, ktorá v tom čase pôsobila na univerzite v Kolíne nad Rýnom ako lektorka slovenského jazyka a literatúry. Svoje prekladateľské schopnosti si Geiger vyskúšal už na Šikulovej novele S Rozarkou. Preklad Veternej ružice je pred dokončením a K. Geiger by ho chcel ponúknúť niektorému nemeckému vydavateľovi. V preechádzajúcom období už preložil do nemčiny knihu Petra Valčeka Európska groteska a niekoľko poviedok Márie Bátorovej.

 

(bž)