Literárne informačné centrum už tretí rok spolupracuje ako slovenský koordinátor pobytového štipendia pre autorov z krajín V4, financovaného z grantu Medzinárodného vyšehradského fondu.

Prvého mája nastúpili na 6-týždňový tvorivý pobyt v Bratislave títo autori:
Konceptuálna umelkyňa a prozaička Markéta Magidová (1984) z Českej republiky, novinár, esejista a spisovateľ Ferenc Czinki (1982) z Maďarska, slam poet Jan Pawel Kowalewicz z Poľska a debutujúci prozaik Egor Indiani zo Slovenska.